miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentareal localitatii

Suprafata: 9589 ha
Intravilan: 717 ha
Extravilan: 8872 ha
Populatie: 3000
Gospodarii: 1684
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Onceşti, Ghizdaru, Balanu
Asezarea geografica:
Sud-estul judeţului Giurgiu
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Legumicultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Cultivarea pământului: grâu, porumb, floarea soarelui, rapiţă
Creşterea animalelor: vaci, oi
Obiective turistice:
Pescuit sportiv
Studiu de fezabilitate - Amenajare zona turistică Crîng
Facilitati oferite investitorilor:
Existenţa telefoniei digitale automate
Telefonie mobilă Connex
Cale ferată în apropiere (2 km)
Existenţa forţei de muncă calificată şi necalificată
Suprafeţe de teren pentru împăduriri
Suprafeţe de teren pentru cultivarea pământului
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale
Alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare
Extindere şcoala Stăneşti, 4 construcţii
Construcţia unui cămin de bătrâni în satul Onceşti
Două grădiniţe în satul Stăneşti şi Onceşti